NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Phản bác các quan điểm sai trái về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh In trang
01/09/2023 08:33 CH

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh cuả toàn dân tộc. Đó còn là tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế chân thành…

Năm 1965, Bác bắt đầu viết Di chúc, văn bản mà Bác gọi là “bức thư để lại cho đồng bào, đồng chí”, “mấy lời dặn lại trước lúc đi xa”. Việc Bác viết Di chúc trong dịp sinh nhật thể hiện bản lĩnh văn hóa của Người. Viết Di chúc dịp sinh nhật, chọn thời điểm 9-10 giờ sáng để viết và sửa Di chúc, nói lên chiều sâu trong thế giới nội tâm của Bác, bản lĩnh văn hóa, lấy sự sống vượt lên cái chết của Người. Đây là một tài liệu vô giá, với tinh thần, ý chí và niềm tin của người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã có một số quan điểm sai trái về di chúc của Bác Hồ, nhằm phủ nhận giá trị và ý nghĩa của nó, hoặc biến tướng nội dung và tư tưởng của nó.

Một quan điểm sai trái phổ biến là cho rằng Di chúc của Bác Hồ không phải là di chúc thật, mà là một văn bản được sửa đổi, thay đổi bởi những người khác sau khi Bác qua đời. Quan điểm này dựa trên việc so sánh các bản di chúc khác nhau, từ bản 1965 đến bản 1969 và cho rằng có sự khác biệt về nội dung và ngôn từ. Tuy nhiên, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm và không có cơ sở. Thực tế, Di chúc của Bác Hồ là một quá trình viết kéo dài từ năm 1965 đến năm 1969, trong đó Bác đã viết lại và bổ sung nhiều lần theo tình hình cách mạng và sức khoẻ của mình. Bản Di chúc cuối cùng được công bố vào năm 1969 là bản do Bác tự viết tay vào ngày 10/5/1969, có chữ ký của Bác và có người chứng kiến là Tổng Bí thư Lê Duẩn. Bản này được lưu giữ trong Lăng Bác Hồ và được công nhận là bản Di chúc gốc. Các bản Di chúc trước đó chỉ là các bản nháp, không phải là bản hoàn chỉnh. Do đó, không có sự can thiệp hay sửa đổi nào vào Di chúc của Bác Hồ sau khi Bác qua đời.

Một quan điểm sai trái khác là cho rằng Di chúc của Bác Hồ đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn cách mạng hiện nay. Quan điểm này dựa trên việc cho rằng Di chúc của Bác Hồ chỉ áp dụng cho giai đoạn chiến tranh giải phóng dân tộc, không có ý nghĩa cho giai đoạn xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm và nguy hiểm. Thực tế, Di chúc của Bác Hồ không chỉ là một văn bản chiến lược cho cuộc chiến tranh giành độc lập, mà còn là một tài liệu triết lý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Di chúc, Bác Hồ đã để lại những lời dặn dò về việc duy trì và phát huy sự đoàn kết trong Đảng và dân tộc, thực hành dân chủ và kỷ luật, giữ gìn đạo đức cách mạng, bồi dưỡng thế hệ cách mạng, phát triển kinh tế - văn hóa, duy trì hòa bình và hữu nghị với các nước trên thế giới. Những lời dặn dò này là những nguyên tắc cơ bản và bất biến, có giá trị lâu dài và toàn diện, không bị ảnh hưởng bởi thời gian và hoàn cảnh. Do đó, Di chúc của Bác Hồ vẫn còn rất hiện đại và có ý nghĩa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Một quan điểm sai trái nữa là cho rằng Di chúc của Bác Hồ đã được thực hiện hoàn toàn, không cần phải quan tâm hay học tập nữa. Quan điểm này dựa trên việc cho rằng các mục tiêu và yêu cầu của Bác Hồ trong Di chúc đã đạt được, như việc giành được độc lập toàn vẹn, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm và ngạo mạn. Thực tế, Di chúc của Bác Hồ là một tài liệu chiến lược và tầm nhìn, không chỉ đề ra các mục tiêu cụ thể, mà còn chỉ ra các nguyên tắc và phương pháp để thực hiện các mục tiêu đó. Việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ không phải là một việc hoàn thành một lần cho mãi mãi, mà là một quá trình liên tục và sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng trong từng giai đoạn. Do đó, Di chúc của Bác Hồ vẫn còn rất cần thiết và quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tóm lại, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài liệu quý giá, thể hiện tinh thần, ý chí và niềm tin của người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các quan điểm sai trái về Di chúc của Bác Hồ không chỉ là sai lầm về sự thật lịch sử, mà còn là nguy hiểm về tư tưởng chính trị. Chúng ta cần phải phản bác các quan điểm sai trái này, để bảo vệ di sản vô giá của Bác Hồ, để học tập và làm theo Di chúc của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thượng úy Lê Văn Vũ – Công an huyện Di Linh

Lượt xem: 39
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000517608
  • Đang online: 30
  • Trong tuần: 8.102
  • Trong tháng: 24.638
  • Trong năm: 207.953