NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Sáng 2/2, Huyện uỷ Di Linh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên. Xem thêm
Như chúng ta đã biết, môi trường và biến đổi khí hậu là điều kiện tự nhiên vô cùng trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong và phát triển của đời sống loài người, nhất là trong thời đại ngày nay. Chính vì thế, trong 93 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo của mình vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác này qua mỗi kỳ đại hội; mà gần đây nhất là Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026,  chủ trương, đường lối, quan điểm đó, đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế t Xem thêm
Để kịp thời động viên các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp xây dựng Đảng nói riêng, nhân dịp Kỷ niệm kỷ niệm sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại - 106 năm thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023); ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2023 cho 25 đảng viên (trong đó, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: 01 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: 06 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: 06 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng: 02 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 04 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 05 đồng chí). Xem thêm
Luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm:“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cải tiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm”. Xem thêm
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh cuả toàn dân tộc. Đó còn là tấm gương đạo đức ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế chân thành… Xem thêm
Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, được cả nước hân hoan kỷ niệm vào ngày 02 tháng 9 hàng năm. Ngày này ghi dấu sự kiện lịch sử mang tính quyết định của dân tộc Việt Nam, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày Quốc khánh Việt Nam không chỉ là dấu son trong lịch sử dân tộc mà còn là biểu tượng của sự tự do, độc lập và chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Ngày Quốc khánh Việt Nam cũng là nguồn cảm hứng cho nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hòa bình và hợp tác quốc tế. Xem thêm
Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” lịch sử, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn Độc lập về quyền con người, quyền dân tộc và sự thống nhất biện chứng giữa quyền con người và quyền dân tộc, về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên cường để giữ vững nền độc lập, tự do, do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, đến nay, vẫn vẹn nguyên giá trị. Xem thêm
Trong không khí sôi nổi cả nước chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2023), ngày 30/8/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2023 cho 44 đảng viên. Xem thêm
Trong 02 ngày, 22 - 23/8, Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi huyện Di Linh năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua Hội thi không chỉ là cơ hội để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư Chi bộ mà còn là dịp để cấp ủy các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Hội thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn huyện. Tham dự lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Đinh Văn Tuấn - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí K’ Broi – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lâm Thị Phước Linh – Phó Chủ tịch HĐND Huyện. Xem thêm
Đó cũng là thông điệp khẳng định, cảnh báo cho các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sớm từ bỏ âm mưu “diễn biến hoà bình” về cái gọi là tách Tây Nguyên ra khỏi gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Xem thêm
Trang 1/7Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001021309
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 472
  •  Trong tháng: 25.160
  •  Trong năm: 72.654