NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ Di Linh đối với việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn In trang
10/11/2023 09:07 SA

Như chúng ta đã biết, môi trường và biến đổi khí hậu là điều kiện tự nhiên vô cùng trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong và phát triển của đời sống loài người, nhất là trong thời đại ngày nay. Chính vì thế, trong 93 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử lãnh đạo của mình vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác này qua mỗi kỳ đại hội; mà gần đây nhất là Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026,  chủ trương, đường lối, quan điểm đó, đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

           Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Lâm Đồng, mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trong những năm vừa qua, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, bằng nhiều hình thức khác nhau, Huyện uỷ Di Linh đã tổ chức học tập, quán triệt một cách kịp thời, phù hợp, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ liên quan đến công tác chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trên địa bàn huyện. Điển hình là Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ rừng; từ đó không ngừng nâng cao sự nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng vô cùng to lớn của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến thất thường, khó lường của thiên tai nhằm bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn huyện trong hiện tại cũng như trong tương lai ngày một phát triển.

Xuất phát từ sự nhận thức một cách đầy đủ, đúng đắn về môi trường là không gian, nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người, có tính chất quyết định đến sự sống còn của loài người, đặc biệt là trong giai đoạn hiện ngày nay. Môi trường, không chỉ đơn thuần là những yếu tố vật chất tự nhiên mà còn là những yếu tố xã hội, văn hoá và kinh tế, các yếu tố này có quan hệ mật thiết và biện chứng với nhau. Chính vì vậy, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì và cân bằng hệ sinh thái, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chính là đầu tư vào tương lai cho con người, để tương lai loài người được bảo đảm. Từ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng ấy của việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quyết định sự phát triển của một đất nước, một quốc gia; đòi hỏi những việc làm cần thiết, kịp thời và hiệu quả như: Tập trung bảo vệ nguồn nước, bảo vệ và duy trì cân bằng các hệ sinh thái; việc gìn giữ và sử dụng và phục hồi một cách hiệu quả, hợp lý giữa sinh giới và môi sinh; việc quy hoạch hợp lý giữa đô thị và nông thôn, kiểm soát sói mòn đất, tiến hành đồng bộ giữa quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; mỗi con người phải tự ý thức được giá trị của môi trường và cân bằng hệ sinh thái để chung tay bảo vệ. Bởi vì, môi trường liên quan đến sự tồn vong của con người, không có môi trường sẽ không có con người, môi trường xanh, sạch đẹp là tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, giảm thiểu sự đe doạ của thiên tai. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi đại dịch Covid-19 và một số dịch bệnh khác, sự biến đổi của thời tiết, đồng hành đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ con người thì việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lại càng trở nên cấp bách, quan trọng hơn bao giờ hết.

Là một huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh: 161.315, 54 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 83.254,6 ha, chiếm 42,11%, việc đi lại từ trung tâm hành chính huyện đến các xã rất xa xôi (có xã cách trung tâm huyện đến 40 km). Mặt khác, Di Linh cũng là đại phương có hệ thống sông ngòi, ao hồ nhiều nhất tỉnh và một số trữ lượng khoáng sản như đá ốp lát, bentonic, đá xây dựng, các loại cát. Do vậy, để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của mình, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện uỷ Di Linh đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 28/12/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành tổng số 48 văn bản (01 kết luận, 44 Thông báo và 03 Công văn) nhằm kịp lãnh, chỉ đạo công tác chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan của thời tiết, bào vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

Từ sự nhận thức và quyết tâm chính trị cao, cho đến thời điểm hiện nay, sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện đều được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ; trong đó có một số chỉ tiêu lên quan đến công tác tài nguyên thiên nhiên đã đạt và vượt theo nghị quyết, như:

(1) Môi trường: Nâng cao hiệu quả công tác công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai và khoáng sản; không để xẩy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua các hình thức sinh động phù hợp, nhất là vào ngày môi trường thế giới hàng năm ( ngày 05/6); thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan của thời tiết như lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất; đẩy mạnh công tác xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường.

(2) Sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ở thị trấn là 99%, ở khu vực nông thôn là 97%;  tỷ lệ rác thải thu gom ở khu vực thị trấn 95%, khu vực nông thôn 85%.

 (3) Tỷ lệ che phủ rừng 51,6% cao hơn tỷ lệ cả nước 42%; toàn huyện đã trồng được 2.915.260 cây/4,9 triệu cây, đạt 59,5% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được như đã nêu ở trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ trong việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là:

- Việc tuyên truyền các văn bản của Đảng cấp trên trong lĩnh vực chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có lúc; có nơi chưa thường xuyên, kịp thời, chất lượng còn hạn chế; cơ sở vật chất còn thiếu thốn.

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân chưa thực sự đầy đủ nên vẫn còn xảy ra các hành vi vi phạm về môi trường; trình độ dân trí không đồng đều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tinh thần, trách nhiệm, trình độ kỹ năng công tác chuyên môn của một số cán bộ, đảng viên còn yếu, chưa chuyên nghiệp, thậm chí còn có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Việc xử lý về ô nhiễm môi trường có những lúc, những nơi của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn mang tính đối phó.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, nhất là nửa nhiệm kỳ còn lại giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chủ động, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, như sau:

- Một là, xây dựng kế hoạch từng bước khắc phục một cách có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trên.

- Hai là, tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đó là: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp thục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Từ đó tiếp tục học tập, quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực này.

- Ba là, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm nhập, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhiệm vụ bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

- Bốn là, hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên, nhất là của Chính phủ về phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và của toàn bộ hệ thống chính trị, nắm bắt sự biến động của thời tiết theo dự báo của trên để ứng phó kịp thời; chủ động xử lý bằng các phương tiện, lực lượng và trách nhiệm cao nhất tại địa phương nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên nhiên gây ra mà trước hết, trên hết là tính mạng, sức khoẻ con người.

- Năm là, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ như: Hỗ trợ xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường ở các xã; phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường; quản lý tốt chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý chặt chẽ khoáng sản trong việc san ủi, cải tạo mặt bằng, khai thác khoáng sản…

                                                                                    Phạm Thành Đồng

Lượt xem: 305
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281396
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 12.049
  •  Trong tháng: 28.055
  •  Trong năm: 332.741