Huyện Di Linh tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 In trang
12/08/2022 11:23 SA

Thực hiện Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 13/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên, từ ngày 09/8 - 19/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Di Linh đã phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Trung tâm GDNN - GDTX huyện và các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức 11 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho gần 3.000 cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục huyện Di Linh.

Mỗi lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 01 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên của huyện giới thiệu, truyền đạt một số nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Minh Hồng

Một số hình ảnh tại các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

1

Đ/c Nguyễn Hữu Toản - Ủy viên BTV , Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện quán triệt tại lớp học

2

3

4

6

6

Học viên tham gia học tập tại Trung tâm Hội nghị và Trung tâm Chính trị huyện

Lượt xem: 219
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000288694
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 2.085
  • Trong tháng: 449
  • Trong năm: 185.312