NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Huyện Di Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 In trang
17/03/2022 08:42 CH

Ngày 16/3/2022, huyện Di Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Hội nghị chia thành 02 lớp, được tổ chức vào buổi sáng và buổi chiều ngày 16/3/2022 với sự tham dự của hơn 500 người. Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được nghe 04 báo cáo viên của huyện trình bày 03 Nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ: Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 08/11/2021 “Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 08/11/2021 “Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới huyện Di Linh đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030”; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 08/11/2021“Về phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với phát triển thương hiệu, liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 04/3/2022 Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương;khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

Qua học tập mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết. Đặc biệt, đối với Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 đã góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của mỗi người; từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Hội nghị đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu “95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp” được đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 13/12/2021 của Huyện uỷ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022; đồng thời tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đinh Thị Thuỳ Vân

Một số hình ảnh tại Hội Nghị

chuyên đề 2022

vân 1

vân 4

 

Lượt xem: 879
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281668
  •  Đang online: 256
  •  Trong tuần: 12.321
  •  Trong tháng: 28.327
  •  Trong năm: 333.013