Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023
98/KH/HU
02/02/2023
Đinh Văn Tuấn
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
97/KH/HU 02/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời " Đề cương về văn hoá Việt Nam" (1943-2023) trên địa bàn huyện Di Linh
98/KH/HU 02/02/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
96/KH/HU 01/02/2023 Triển khai thực hiện công tác văn hoá, văn nghệ năm 2023
21/KH/BCĐ 10/01/2023 Tổ chức gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023
94/KH/HU 03/01/2023 Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023
91/KH/HU 29/12/2022 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng trong năm 2023
92/KH/HU 29/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
87/KH/HU 22/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
89/KH/HU 22/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”
9/KH/TTCT 19/12/2022 Kế hoạch mở lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000358376
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 4.850
  • Trong tháng: 18.390
  • Trong năm: 48.721