Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023
21/KH/BCĐ
10/01/2023
K' Broi
Tổ chức gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn huyện Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
94/KH/HU 03/01/2023 Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023
91/KH/HU 29/12/2022 Kế hoạch Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, hàng tháng trong năm 2023
92/KH/HU 29/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
87/KH/HU 22/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
89/KH/HU 22/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”
9/KH/TTCT 19/12/2022 Kế hoạch mở lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2023
86/KH/HU 16/12/2022 Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
85/KH/HU 12/12/2022 Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
84/KH/HU 28/11/2022 Tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
82/KH/HU 24/11/2022 Thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000358390
  • Đang online: 24
  • Trong tuần: 4.864
  • Trong tháng: 18.404
  • Trong năm: 48.735