Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023
VẤN ĐỀ BỐ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ SAU KHI BỊ KỶ LUẬT In trang
14/09/2022 10:37 SA

         Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Huyện Di Linh có 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bị xử lý, áp dụng hình thức kỷ luật; việc thi hành kỷ luật đảm bảo theo qui định của Đảng; trong đó có 02 đồng chí là Huyện uỷ viên, 09 đồng chí là Đảng ủy viên cơ sở. Sau khi bị xử lý kỷ luật, có 03 đồng chí chuyển ngang vị trí công tác, 03 đồng chí chuyển công tác nhưng không giữ chức vụ và 05 đồng chí giữ nguyên vị trí công tác.

Nhìn chung, việc bố trí cán bộ sau khi bị thi hành kỷ luật tại Đảng bộ huyện Di Linh trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về kỷ luật của Đảng cũng như về bố trí, sắp xếp cán bộ cơ bản được sự thống nhất, đồng tình cao trong nội bộ, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc bố trí cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật cơ bản phù hợp với Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị “về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”. Đây được xem là một vấn đề mới, cụ thể, thiết thực, các cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu vận dụng cho phù hợp với từng địa phương, đặc biệt qua đó thể hiện được tinh thần nghiêm túc trong triển khai thực hiện Kết luận 14- KL/TW ngày 22/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lơi ích chung.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp sau khi bị kỷ luật vì nhiều lý do khác nhau nên việc bố trí, sắp xếp cán bộ vẫn chưa thực sự hợp lý, còn những ý kiến trái chiều.

Từ những vấn đề trên để công tác quản lý, bố trí cán bộ được tốt hơn, cần thiết phải cụ thể hóa Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa việc bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý sau khi bị thi hành kỷ luật, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật có năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, khuyến khích việc từ chức. Qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. 

Nguyễn Văn Liêm

Lượt xem: 210
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000358360
  • Đang online: 34
  • Trong tuần: 4.834
  • Trong tháng: 18.374
  • Trong năm: 48.705