NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Di Linh: Duy trì phát triển nhanh và toàn diện In trang
18/02/2019 12:00 SA

Năm 2018 khép lại với đánh giá “huyện Di Linh tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch”. Ðó là tiền đề để huyện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế đặt ra trong năm 2019. 

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh thăm vườn ươm công nghệ cao của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Di Linh. Ảnh: Võ Lan
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh thăm vườn ươm công nghệ cao của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Di Linh. Ảnh: Võ Lan

Một vài số liệu cho thấy, kết thúc năm 2018, kinh tế huyện Di Linh tiếp tục phát triển nhanh với tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đó là: Ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4,7%, công nghiệp tăng 5,6%,  xây dựng tăng 9,06% và ngành thương mại - dịch vụ tăng 11%. Đối chiếu với chỉ tiêu đặt ra đối với các lĩnh vực kinh tế, hầu hết mức tăng trưởng nêu trên đều đạt và vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện có bước đột phá đáng kể với số thu đạt gần 291,3 tỷ đồng, bằng 113% dự toán, GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. Để đạt kết quả trên, Di Linh đã nỗ lực phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, thực hiện tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt gần 56.184 ha, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật nhất là việc đẩy mạnh tái canh cà phê đến nay đã tái canh 22.806 ha, đạt 51,33% tổng diện tích cà phê toàn huyện; đồng thời chuyển đổi 100% diện tích chè sang trồng giống mới chất lượng cao, tương đương gần 517 ha và chuyển đổi cây trồng cả ngàn ha sang cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản... Vì vậy, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 4.263 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm trước. Về tổng thể kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Điều đáng nói là, bên cạnh việc duy trì mức tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ cũng có mức tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm qua đạt 760 tỷ đồng, tăng 5,6%; hoạt động thương mại, dịch vụ tăng 11% và thực hiện khối lượng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 100%, tương đương gần 129 tỷ đồng. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Di Linh cũng nhận diện một số mặt hạn chế cần phải nỗ lực khắc phục trong thời gian tới. Đấy là, công tác triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương chưa đồng đều, một số mô hình sản xuất hiệu quả chậm được nhân rộng; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững; tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn thấp. Đặc biệt, việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tốt; một số công ty, doanh nghiệp nhận thuê đất, thuê rừng triển khai dự án trên địa bàn huyện kém hiệu quả còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái phép. Công tác xây dựng và phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; kết cấu hạ tầng còn hạn chế, bộ mặt đô thị phát triển thiếu đồng bộ; công tác quản lý trật tự xây dựng chưa thực sự hiệu quả... 
 
Nắm bắt các điều kiện thuận lợi từ các chính sách phát triển, nhất là các chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành. Bên cạnh đó, các giải pháp phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, thu hút đầu tư theo chỉ đạo của Huyện ủy, đề án về phát triển sản xuất, chăn nuôi, tái canh cải tạo giống cà phê, việc triển khai mạnh mẽ chương trình mục tiêu quốc gia với quyết tâm cao... đã có nhiều kết quả rất tích cực. Dựa trên cơ sở đó huyện Di Linh đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế năm 2019 đó là: Tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng, điều kiện sản xuất; tập trung cải tạo, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thổ nhưỡng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm. Qua đó, các chỉ tiêu kinh tế mà huyện phấn đấu trong năm kế hoạch bao gồm: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010) của ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4,6%; ngành công nghiệp tăng 6,2%; ngành xây dựng 7,3%; ngành thương mại - dịch vụ 11,5%. Phấn đấu  GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 312,93 tỷ đồng; trong đó, huyện quản lý thu được 154,2 tỷ đồng. 
 
Theo UBND huyện Di Linh, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, các giải pháp huyện cần tập trung thực hiện phát triển nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; đẩy mạnh tái canh cà phê, cải tạo giống cây trồng, phát triển kinh tế tập thể, tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của huyện… và làm tốt quy hoạch cơ sở hạ tầng thương mại, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch.  
 
KHẢI NHIÊN - baolamdong.vn

Lượt xem: 1.023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001021250
  •  Đang online: 32
  •  Trong tuần: 413
  •  Trong tháng: 25.101
  •  Trong năm: 72.595