NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 In trang
28/07/2023 11:08 SA

Chiều ngày 28/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Di Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện chủ trì hội nghị.

Trong  6 tháng đầu năm Ban đại diện HĐQT huyện cũng đã tích cực chỉ đạo các thành viên và Ngân hàng CSXH thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao năm 2023. Tổng nguồn vốn đạt 601,524 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trung ương là 492,594 tỷ đồng, nguồn vốn huy động 79,317  tỷ đồng. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt  trên 87 tỷ đồng/1.886 lượt khách hàng.  Dư nợ trên 578,818 tỷ đồng/12.125 hộ, tăng 37,730 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tốc độ tăng 6,97%, đạt 84,8% kế hoạch tăng trưởng. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nợ quá hạn tăng, công tác kiểm tra giám sát của một số thành viên, tổ chức hội nhận ủy thác chưa đạt yêu cầu, một số đơn vị thực hiện chưa tốt công tác huy động tiết kiệm dân cư, công tác giải ngân nhà ở xã hội theo Nghị định 100 còn chậm.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Nhật Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; nêu rõ một số hạn chế cần phải khắc phục, về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các thành viên cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo chức năng nhiệm vụ của mình hỗ trợ đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH, thường xuyên nắm bắt nhắc nhở các xã, thị trấn  giải quyết các tồn tại phải sinh, nhất là nợ quá hạn, tồn đọng. Đối với Ngân hàng CSXH huyện cần bám sát cơ sở, tham mưu kịp thời các nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền địa phương để truyền tải và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách và phục vụ tốt đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ vay vốn trên địa bàn, nhất là tại các buổi giao dịch tại các xã, thị trấn, quan tâm chỉ đạo rà soát "thường xuyên" các đối tượng cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình, chỉ đạo rà soát chính xác nhu cầu vốn cho vay đúng quy định, giao và gắn trách nhiệm cho Chủ tịch Hội, Tổ trưởng Tổ TK&VV liên quan đến việc quản lý vốn nghiêm túc, không để phát sinh tồn tại. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu nợ đến hạn, nợ quá hạn; Phối hợp rà soát chính xác nhu cầu vay vốn để báo NHCSXH giải ngân kịp thời. Tổ chức bình xét đối tượng vay vốn nghiêm túc, không để tình trạng vay sai mục đích, thu nợ trước hạn để vay lại nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ủy thác được giao trong năm 2023.

Duy Nhã

Lượt xem: 230
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156744
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 8.339
  •  Trong tháng: 38.857
  •  Trong năm: 208.089