NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Di Linh triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội In trang
24/07/2023 04:49 CH

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BCĐ, ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, xã; công chức văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách truyền thanh, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng và Phó Trưởng thôn/Tổ dân phố, Trưởng và Phó Trưởng Ban công tác mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và người có uy tín, già làng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Di Linh.

Đ/c Vũ Đức Nhuần – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện quán triệt tại Hội nghị tập huấn 

            Tổng kết đến nay, toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Di Linh đạt chuẩn văn minh đô thị. Năm 2022, toàn huyện có 98,3% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95,6% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 183/183 thôn, tổ dân phố đã được UBND huyện phê duyệt quy ước cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, các mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Đến nay có 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Lễ phát động và ra mắt được 54 mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội tại cộng đồng dân cư.

Ban vận động thực hiện nếp sống văn minh xã Gia Hiệp ra mắt mô hình

Như vậy, việc triển khai Kế hoạch 115/KH-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện đã được các xã, thị trấn quan tâm triển khai đến từng người dân. Hơn thế nữa, người dân đã ý thức hơn trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từ đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện nhằm xóa bỏ phong tục không còn phù hợp, hướng tới xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tạo dư luận tốt trong nhân dân.

Bước chuyển biến tích cực này góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền được xác định phải thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức đa dạng, phong phú, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, văn minh, thiết thực, tiết kiệm, tránh chạy theo hình thức, áp đặt, phô trương và lãng phí trên tinh thần “mưa dầm thấm lâu” để tạo tính bền vững. Từ đó đặt mục tiêu xây dựng được những mô hình mẫu, điển hình thực hiện tốt về việc cưới, việc tang và lễ hội văn minh, đảm bảo tiết kiệm và bước đầu đạt được chỉ tiêu giao trong kế hoạch là: Mỗi xã, thị trấn phải lựa chọn và xây dựng được ít nhất 01 mô hình tiêu biểu, trước hết là tại các thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các Khu dân cư kiểu mẫu, Khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn để làm cơ sở nhân rộng.

Phạm Thị Yến

Lượt xem: 84
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000517599
  • Đang online: 27
  • Trong tuần: 8.093
  • Trong tháng: 24.629
  • Trong năm: 207.944