NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Huyện Di Linh tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phát động ký kết giao ước thi đua In trang
21/05/2022 08:31 CH

     Sáng ngày 20/5/2022, UBND huyện Di Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2021; phát động, ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí K’ Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy cùng đồng chí Hàng Dờn K’ Chiến – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

     Năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng nói chung và của huyện Di Linh nói riêng, nhưng nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên tình hình kinh tế - xã hội huyện Di linh có bước phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực được duy trì ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 được 329 tỷ đồng, đạt 156,8% dự toán; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 77,2% kế hoạch; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,3%; thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 94%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 98%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt 100%, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã 100%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 44 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống 2%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống còn 3,2%. Năm 2021, UBND huyện đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Các phong trào thi đua theo chuyên đề, cuộc vận động do địa phương phát động như: Thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; chuyển đổi số; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021- 2025 gắn với việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể. Quan tâm công tác xây dựng, phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, đề nghị khen thưởng đối tượng trực tiếp như công nhân, nông dân, người hoạt động cơ sở, cộng đồng... Xuất hiện nhiều tập thể là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

     Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện tiếp tục đồng lòng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua tập trung thực hiện một số nội dung như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là lĩnh vực trọng tâm, công trình trọng điểm, giải quyết khiếu nại của người dân. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên phải là lực lượng đi đầu, là hạt nhân thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua và phải đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch, bảo vệ môi trường, quản lý rừng và trồng rừng, cải cách hành chính, giữ vững an ninh xã hội đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị của huyện cần tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua, bám sát thực tiễn, coi trọng chất lượng và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và cả giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống an toàn, bình yên, ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn được triển khai thống nhất; tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được nâng cao. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh chóng công việc cho các tổ chức, cá nhân khi có liên hệ. Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cập nhật thường xuyên, liên tục khi có các quyết định công bố, sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh.

     Tại hội nghị Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; tập thể xã Hòa Ninh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; trường Tiểu học Trần Quốc Toản được trao tặng Bằng khen của Chính phủ; 02 tập thể là UBMTTQ Việt Nam huyện và UBND xã Tam Bố được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng; 09 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 02 tập thể được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện cũng trao tặng giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021; 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2021;  trao giấy khen cho 37 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

     Tại Hội nghị các cụm khối thi đua trên địa bàn huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Duy Nhã

Một số hình ảnh tại Hội nghị

1

2

 

Lượt xem: 622
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001021352
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 515
  •  Trong tháng: 25.203
  •  Trong năm: 72.697