Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023
43/CTr/HU
18/10/2022
Đinh Văn Tuấn
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Di Linh
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
44/CTr/HU 18/10/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồngvề đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
39/CTr/HU 25/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030
40/CTr/HU 25/08/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
38/CTr/HU 18/08/2022 Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho huyện Di Linh phát triển toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
35/CTr/HU 29/07/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về phát triển công nghiệp và tiều thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
34/CTr/HU 29/07/2022 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
36/CTr/HU 29/07/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2025, định hướng đến năm 2030
7/CTr/BDV 07/06/2022 Chương trình phối hợp giữa ban Dân vận Huyện uỷ và UBND huyện Di Linh về công tác Dân vận giai đoạn 2022-2026
1/CTr/HU 01/06/2022 Chương trình làm việc tháng 6 năm 2022
2/1/CTr/BTGHU 27/04/2022 Tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; toạ đàm Chuyên đề 2022 và biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000358318
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 4.792
  • Trong tháng: 18.332
  • Trong năm: 48.663