74/KH/HU
13/09/2022
K' Broi
Mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
73/KH/HU 07/09/2022 Khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Thông báo số 320, 321, 322-TB/TU, ngày 26/7/2022của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
72/KH/HU 26/08/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ
71/KH/HU 25/08/2022 Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí nông thôn mới trước năm 2025
68/KH/HU 05/08/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
67/KH/HU 21/07/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
65/KH/HU 18/07/2022 Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 03/6/2022 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ
64/KH/HU 28/06/2022 Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
62/KH/HU 16/06/2022 Tuyên truyền về " Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và " Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
61/KH/HU 15/06/2022 Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn huyện Di Linh
59/KH/HU 25/05/2022 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" trong tình hình mới
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000233227
  • Đang online: 18
  • Trong tuần: 424
  • Trong tháng: 20.285
  • Trong năm: 129.845