NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Di Linh - Nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi mục tiêu kép năm 2021 In trang
26/01/2022 10:08 CH

Năm 2021 là một năm gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Di Linh tiếp tục có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo đà cho năm mới 2022 gặt hái nhiều thắng lợi mới.

         

Năng động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ

Ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và cuộc sống người dân, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, huyện Di Linh đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc, kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên, cơ quan, đơn vị; vận động các nguồn lực hỗ trợ “Quỹ cứu trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” không để xảy ra dịch bệnh diện rộng trên địa bàn, với mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân; triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 với 216.136 mũi vacxin cho nhân dân trong huyện đảm bảo kịp thời, an toàn, trong đó mũi 1 là 119.853 người đạt 99,39%, mũi 2 là 96.283 người đạt 88,09% (tính đến ngày 20/12/2021). Đồng thời, triển khai tốt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Về kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đề ra cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành chủ yếu: nông lâm thủy chiếm 5,1%, công nghiệp 5,7%, xây dựng 10,2%, dịch vụ 7,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 507 tỷ, đạt 160% dự toán; lĩnh vực nông nghiệp đạt nhiều kết quả với tổng diện tích gieo trồng được 60.052 ha, đạt 101,8% kế hoạch, tăng 1,63%; diện tích cà phê 44.852 ha cho sản lượng đạt 143.366 tấn. Công nghiệp tiếp tục được duy trì, giá trị sản xuất công nghiệp được 812 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2020.

Bên cạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, thế mạnh, huyện cũng chủ động trong triển khai đầu tư các dự án, công trình theo Luật Đầu tư công với tổng vốn 415,952 tỷ đồng, dự kiến thực hiện được 410 tỷ đồng, đạt 98,5%; xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đảm bảo theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2021, Di Linh có thêm 02 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 18/18 xã; xã Đinh Lạc và xã Hòa Ninh đạt NTM kiểu mẫu, xã Gia Hiệp đạt NTM nâng cao, có thêm 13 thôn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới được 4.255 tỷ đồng. Chương trình “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, kịp thời, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống 2,2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3,8% xuống 3,5%.

Lĩnh vực giáo dục có nhiều đổi mới, toàn huyện thực hiện chương trình giáo dục kết hợp cả hai hình thức học trực tiếp và học trực tuyến nên đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 và nửa đầu năm học 2021-2022 theo đúng kế hoạch. Qua đó, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định, cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các hoạt động giáo dục. Đến cuối năm 2021 toàn huyện dự kiến có 61/79 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,2%.

Các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống nhân dân được duy trì và nâng lên, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xử lý vi phạm được quan tâm chỉ đạo theo đúng yêu cầu và quy định.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa, xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phần vinh, hạnh phúc”. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2021 toàn Đảng bộ huyện có 12 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 51 đơn vị hoàn thành tốt và 04 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,82%; sau bầu cử đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động đi vào nền nếp. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận được quan tâm, MTTQ và các Đoàn thể phát huy được vai trò trách nhiệm, nhiều phong trào, mô hình được triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, hướng về cơ sở. Đoàn kết trong Đảng bộ và đồng thuận xã hội ngày càng được phát huy.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết công các xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021

Hướng tới những mục tiêu cao hơn

Những kết quả nổi bật trong năm 2021, sẽ là tiền đề để huyện Di Linh tự tin trên lộ trình phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà kế hoạch phát triển kinh tế của huyện đề ra trong năm 2022. Với việc xác định chủ đề năm 2022 “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, tạo đột phá phát triển trên tất cả các lĩnh vực”, Đảng bộ huyện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ đó góp phần xây dựng huyện Di Linh ngày càng phát triển bền vững, giàu mạnh.

                                                                   Trần Huy

Lượt xem: 1.023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281382
  •  Đang online: 23
  •  Trong tuần: 12.035
  •  Trong tháng: 28.041
  •  Trong năm: 332.727