NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch” In trang
10/06/2024 08:46 SA

Bằng nhiều giải pháp, việc làm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Di Linh đã có những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng các mô hình, phong trào, cuộc vận động nhằm huy động mọi nguồn lực trong hội viên phụ nữ và Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nổi bật là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”. Các cuộc vận động được xem là phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gồm các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

Để thực hiện các cuộc vận động trên, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Di Linh đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ từ 05 - 10 hộ đạt tiêu chỉ gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; mỗi cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn mình. Tích cực vận động các hộ gia đình phân loại rác thải tại nhà. Để đạt các chỉ tiêu trên, trong thời gian qua các cơ sở Hội trong toàn huyện triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”, đồng thời phân công cán bộ, hội viên giúp 443 hộ hội viên đăng ký thực hiện đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch.

Đến nay có 22.320 hộ đăng ký thực hiện và 19.088 hộ đạt gia đình 5 không 3 sạch. Có 16.000 hội viên được tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình 5 có 3 sạch và đã có 111 hộ đăng ký, thực hiện đạt xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”. Ngoài ra các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt cho hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Đến nay các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện Di Linh đã vận động hơn 14.000 hộ duy trì thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà, hạn chế sử dụng túi ni lon và 100% cơ sở Hội đăng ký và thực hiện 01 công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Với những kết quả đạt được trong các phong trào, đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện Di Linh đã góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong lộ trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                                                                                                                                                                     Hà Thiết

Lượt xem: 97
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281338
  •  Đang online: 22
  •  Trong tuần: 11.991
  •  Trong tháng: 27.997
  •  Trong năm: 332.683