NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Làm tốt công tác định hướng công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu góp phần giới thiệu hội viên ưu tú tạo nguồn cho Đảng kết nạp. In trang
17/11/2023 03:58 CH

Xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu nhằm giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp là nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy các phong trào của phụ nữ phát triển bền vững. Trong những năm qua, Hội LHPN huyện tập trung chỉ đạo các cấp Hội cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động hướng mạnh về cơ sở thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức tập huấn, hội thảo, hội thi, đối thoại... Đồng thời, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau góp phần  tích cực trong công tác tập hợp thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, các hoạt động hướng mạnh về cơ sở; trong thời gian qua, Hội LHPN huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với các cấp hội để hội viên phấn đấu rèn luyện; trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp hội tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, từ đó làm nổi bật lên những cá nhân ưu tú, những mô hình tiêu biểu để nhân rộng, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo để tạo nguồn, giới thiệu bồi dưỡng những cá nhân tiêu biểu cho Đảng xem xét kết nạp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Cùng với việc thực hiện các Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, đã chỉ đạo 19/19 cơ sở Hội triển khai thực hiện; 100% các chi hội, tổ phụ nữ có các hoạt động thiết thực, cụ thể để nhân rộng và đã phát hiện giới thiệu 75 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của người Phụ nữ vừa có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc.

Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay, đã đạt được một số kết quả khả quan; cụ thể: Hội LHPN huyện đã thực hiện hoàn thành tốt phần việc đăng ký thực hiện 03 mô hình dân vận khéo; Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế gia đình; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc giới thiệu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ. Tập trung  nhân rộng mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình, thu gom phế liệu tiết kiệm, hỗ trợ gia đình HV khó khăn mua thẻ BHYT”; mô hình “Phụ nữ với các hoạt động bảo vệ môi trường”; mô hình “Tổ phụ nữ tham gia xây dựng mô hình vườn mẫu góp phần xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”, mô hình CLB “Dân vũ thể thao - Phụ nữ sống xanh”; mô hình “Đi chợ bằng làn, hạn chế sử dụng túi nilon”...; tổ phụ nữ xây dựng đường hoa với phương châm nơi đâu xanh, sạch, đẹp đều có sự đóng góp của chị em phụ nữ. 19/19 Hội LHPN xã, thị trấn đăng ký mô hình Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới với các công trình phần việc cụ thể. Hàng năm có kế hoạch phân công giúp các hộ chưa đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch, đã và đang giúp 110 hộ đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch.

Công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các chủ trương, chính sách về cán bộ nữ được các cấp hội triển khai thực hiện thường xuyên; góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh. Kết quả trong năm đã giới thiệu được 19 chị học lớp nhận thức về Đảng, và đã đề nghị kết nạp được 14 chị hội viên.

Thông qua việc nhân rộng và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng và tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội. Góp phần nâng tỷ lệ nữ, tỷ lệ hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ngày càng tăng.

Cũng nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ được quan tâm cùng với sự nỗ lực vươn lên của chính đội ngũ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý không ngừng được nâng lên. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm và cũng đã khẳng định được vai trò của mình trong các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, định hướng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu để giới thiệu những cá nhân ưu tú cho đảng xem xét kết nạp cũng còn gặp không ít khó khăn: ở 1 số chi hội thiếu nguồn để giới thiệu hoặc nguồn phát triển chưa có tính bền vững bởi nhiều chị em phụ nữ đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt tại địa phương. Tỷ lệ phát triển hội viên phụ nữ ở một số cơ sở còn chậm. Một số hội viên hết tuổi lao động khi nghỉ hưu chuyển sang đăng ký tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi;  

*Để góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội, nhằm phát hiện, nhân rộng các mô hình tiêu biểu ở cơ sở để giới thiệu, tạo nguồn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Đa dạng hóa mô hình hoạt động nhằm thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia như thành lập các CLB Phụ nữ với Pháp luật, CLB gia đình văn minh hạnh phúc, CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, CLB nghĩa tình, CLB phòng chống BLGĐ, CLB không sinh con thứ 3…

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng tới đa dạng các đối tượng phụ nữ; khai thác ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, internet, các mạng xã hội trong triển khai hoạt động Hội.

Xây dựng các mô hình phù hợp để thu hút, tập hợp hội viên, thu hút phụ nữ tham gia hoạt động Hội và quan tâm giới thiệu nguồn cho chi bộ tạo nguồn kết nạp đảng.

Kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị làm tốt, cá nhân tiêu biểu, nhằm khích lệ, động viên; tổ chức giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị, giữa các mô hình…

Để công tác tạo nguồn, giới thiệu phát triển đảng viên nữ đạt hiệu quả cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của giới nữ và cán bộ nữ góp phần tăng tỷ lệ đảng viên nữ nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng.

   Hà Linh

Lượt xem: 426
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001021235
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 398
  •  Trong tháng: 25.086
  •  Trong năm: 72.580