NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi In trang
28/10/2022 04:25 CH

Sáng ngày 28/10/2022, Hội Nông dân huyện Di Linh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022.

Dự hội nghị có đồng chí Đa Cát Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí K’ Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và 51 đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, đại diện cho gần 26 ngàn hội viên nông dân trong huyện đã tham dự hội nghị.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đã thực sự đi vào lòng dân và ngày càng được phát triển sâu, rộng, góp phần to lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện Di Linh, nâng cao đời sống mọi mặt cho hội viên nông dân, tạo tiền để cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, quốc phòng ở địa phương. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022 đã có nhiều kết quả khả quan:  tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,14% năm 2017 xuống còn 2,2% năm 2021; hoạt động ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn cũng được hội quan tâm, đến nay hội các cấp đang quản lý 102 tổ tiết kiệm vay vốn, 3.886 hộ dư nợ trên 164 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, nguồn vốn quỹ hõ trợ nông dân huyện thực hiện  trên 66 dự án, gần 1.113 lượt vay với số vốn trên 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội các cấp đã tuyên truyền 1.240 buổi với trên 123.400 lượt hội viên nông dân về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, các văn bản của hội cấp trên về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng phong trào nông sân SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức trên 1.300 buổi tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho 127.359 lượt hội viên và nông dân; phối hợp với Trung tâm nông nghiệp huyện tổ chức được 38 lớp với trên 1.500 hội viên tham gia học ghép chồi cà ohee, bơ, điện dân dụng…; phối hợp với trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh và các doanh nghiệp cung ứng 2.500 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm với giá trên 11 tỷ đồng. việc xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững: đến nay 18 xã đạt chuẩn NTM, xã Đinh lạc đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hòa Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 32/183 thôn đạt thôn kiểu mẫu…

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2022 - 2027, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chương trình giảm nghèo; phát huy xây dựng chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Các cấp Hội Nông dân trong huyện tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu rõ về nội dung phong trào, tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, gia trại. Hội Nông dân huyện tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cơ chế chính sách và công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai sâu rộng những chính sách liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí K’ Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội Nông dân huyện cũng như những kết quả mà các hội viên Hội Nông dân tronghuyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội, hội viên Hội Nông dân trong huyện cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất; gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới; thường xuyên sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

Tại hội nghị, 16 hội viên Hội Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện giai đoạn 2017 - 2022 đã được tặng  giấy khen của UBND huyện và 35 hội viên  sản xuất kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen.

Hồ Phương

Lượt xem: 808
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001021335
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 498
  •  Trong tháng: 25.186
  •  Trong năm: 72.680