NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Di Linh sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 04 về “Xây dựng huyện Di Linh đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, tiến tới đạt huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2025 - 2030” In trang
12/05/2024 08:45 SA

Sáng ngày 11/5, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 04, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Xây dựng huyện Di Linh đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, tiến tới đạt huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2025 - 2030”. Dự hội nghị có lãnh đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành của huyện cùng đại diện 183 thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí K’Broi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau khi Đề án số 04-ĐA/HU được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiếp tục ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/HU có hiệu quả. Theo đó, các phòng ban chuyên môn, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêu chí phụ trách; đồng thời phân công cán bộ, công chức trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để hướng dẫn và tham gia với cán bộ công chức và nhân dân địa phương thực hiện Chương trình “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh” đồng loạt trên toàn địa bàn huyện.

       Qua 1 năm triển khai thực hiện Đề án, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nói chung và Đề án số 04 nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện Di Linh đã đạt 05/09 nhóm tiêu chí, gồm: nhóm tiêu chí về Điện; Thủy lợi, phòng chống thiên tại; Kinh tế; Chất lượng môi trường sống; Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công; còn 04/09 nhóm tiêu chí chưa đạt hoặc đạt một phần, cụ thể: Nhóm tiêu chí về Quy hoạch: Chưa đạt cả 02/02 chỉ tiêu, tuy nhiên đến nay đã đạt khoảng 75% khối lượng công việc yêu cầu. Nhóm tiêu chí về Giao thông: Đã đạt 02/04 chỉ tiêu (50%), 02/04 chỉ tiêu chưa đạt (50%). Nhóm tiêu chí về Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Đã đạt 03/04 chỉ tiêu (75%), 01/02 chỉ tiêu chưa đạt (25%). Nhóm tiêu chí về Môi trường: Đã đạt 07/08 chỉ tiêu (87,5%), 01/08 chỉ tiêu chưa đạt (12,5%). 18/18 xã đã cơ bản hoàn thành mức độ xã đạt chuẩn NTM; xã Hòa Ninh và Đinh Lạc đạt được 75% khối lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tiếp tục tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Gia Hiệp đạt 60% khối lượng của xã NTM nâng cao. Đề án đã tạo được chuyển biến quan trọng về tư duy, nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân về vai trò chủ thể, lực lượng nòng cốt và đối tượng thụ hưởng trong quá trình xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại; hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đi vào chiều sâu, đời sống, thu nhập của người dân tiếp tục nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật ngày càng tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án vẫn còn có những hạn chế, tồn tại. Cụ thể, tiến độ thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, giai đoạn 2021- 2025 còn chậm. Đến nay, nhiều tiêu chí chưa đạt hoặc chỉ đạt một phần; những tiêu chí đã đạt chuẩn, phần lớn là sự kế thừa thành quả có sẵn của những năm trước.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá những kết quả đạt được. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp tổ chức thực hiện để khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành; xác định nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đối với việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tại từng xã, thị trấn và từng thôn, tổ dân phố trong thời gian tới. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện Đề án cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là trong việc huy động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia và thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, cơ sở.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy khẳng định: “Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Di Linh năm 2024 là rất nặng nề với khối lượng công việc còn rất nhiều, cần sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ”. Do đó, đồng chí đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tranh thủ thời gian, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao nhất, hiệu quả nhất, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - TUV, Bí thư HU tặng thưởng công trình trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ,

chính quyền và Nhân dân xã Đinh Lạc

Đ/c Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện trao tặng công trình trị giá 300 triệu đồng cho Đảng bộ,

chính quyền và Nhân dân thị trấn Di Linh

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích trong thực hiện Đề án 04

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án số 04 trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu. Phát huy cao độ vai trò, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu. Chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân. Đồng thời, bám sát các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã đề ra của Đề án, khẩn trương chỉ đạo rà soát, thực hiện hoàn thành 100% tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025) theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024. Phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí huyện nông thôn mới để sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30/7/2024, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 30/8/2024.

      Dịp này, UBND huyện Di Linh đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và tặng thưởng công trình cho 4 tập thể cấp xã/thị trấn, 4 tập thể cấp thôn/tổ dân phố đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 04-ĐA/HU; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 11 tập thể và tặng thưởng công trình cho 12 tập thể hoàn thành tốt trong thực hiện Đề án 04-ĐA/HU. Đồng thời, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 15 hộ gia đình và 8 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/HU.

                                                  Anh Khoa

Lượt xem: 45
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156854
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 8.449
  •  Trong tháng: 38.967
  •  Trong năm: 208.199