NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Di Linh In trang
10/05/2024 09:18 SA

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện, nhân rộng, xây dựng các mô hình hiệu quả của các địa phương, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư tiếp tục hưởng ứng xây dựng nhiều hơn nữa các mô hình trong thời gian tới; đồng thời, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, những mô hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội; chiều ngày 10/5/2024, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Di Linh tổ chức hội nghị (trực tuyến) sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Di Linh.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có ông Nguyễn Anh Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng; ông K’ Broi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Vũ Đức Nhuần – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Về dự hội nghị còn có các lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ phong trào“TDĐKXDĐSVH” huyện; Các tập thể/ cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong triển khai, thực hiện xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Về phía điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn, có Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; thành viên BCĐ phong trào“TDĐKXDĐSVH” của 19 xã, thị trấn; các ông, bà là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận của 183 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Ông Vũ Đức Nhuần – HUV, PCT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện -  phát biểu khai mạc

Ngày 30/12/2021, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện ban hành Kế hoạch số 115/KH-BCĐ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Ngày 31/12/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 3243/UBND về triển khai kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; văn bản về tăng cường công tác quản lý lễ hội, công tác quản lý, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; Đối với cấp xã: 19/19 xã, thị trấn đều có kế hoạch triển khai đến các thôn, tổ dân phố và Nhân dân trong từng địa bàn để thực hiện, đã mang lại những kết quả nhất định. Cụ thể: Công tác tuyên truyền được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện dưới các hình thức tổ chức hội nghị tập huấn, các cuộc họp thôn, xóm, các hội đoàn thể, hệ thống truyền thanh và các trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử, thông tin lưu động, cổ động trực quan pa-nô, áp phích,… Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân, góp phần hình thành và nhân rộng nếp sống văn minh; biên soạn, in ấn và cấp phát hơn 2.000 cuốn tài liệu, tờ rơi đến các cá nhân, tổ chức. Các xã, thị trấn in ấn và cấp phát bản cam kết cho 39.536 hộ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Sau thời gian triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, người dân đã có sự chuyển biến về hành vi cũng như trong nhận thức, cụ thể là việc tổ chức đám cưới, các thủ tục dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu.. đều thực hiện gọn nhẹ, không rườm rà, hầu hết các hoạt động trên đều tổ chức trong một ngày; đặc biệt trong việc tang được hạn chế đẩy lùi, nhưng vẫn đảm bảo chu đáo trên tinh thần: trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, đoàn kết cộng đồng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Toàn huyện có 19/19 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ phát động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và đến nay đã ra mắt 54 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội ; trong 2 năm (2022 và 2023), toàn huyện có 3.647 đám cưới, 2.180 đám tang trong đó có 3.255 đám cưới và 2.079 đám tang thực hiện nếp sống văn minh; có 08 lễ hội, trong đó có 04 lễ hội cấp huyện 04 lễ hội cấp cơ sở cơ bản đều tổ chức thực hiện theo nếp sống văn minh.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, góp phần đáng kể vào nhận thức và sự chuyển biến mạnh mẽ của quần chúng Nhân dân các dân tộc trong huyện với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trên; UBND huyện Di Linh ban hành quyết định khen thưởng 17 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích tốt trong triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tập thế, cá nhân được khen thưởng

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới với tinh thần: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “mưa dầm thấm lâu”, ”nước chảy đá mòn” để tạo tính bền vững, vận động Nhân dân tự nguyện, tự giác thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, thị trấn tiêu biểu; Từ đó tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng được những mô hình mẫu, điển hình và nhân rộng.

                                                                             Phạm Thị Yến

Lượt xem: 41
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001156825
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 8.420
  •  Trong tháng: 38.938
  •  Trong năm: 208.170