NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Di Linh: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 In trang
11/10/2023 03:39 CH

Sáng 11/10/2023, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng và đưa ra nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng còn lại năm 2023.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí K’ Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Di Linh tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, giá cả một số nông sản chủ lực của huyện tăng, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác tăng khá; đã xuất hiện một số mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai tốt công tác lập lại trật tự hành lang lộ giới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được triển khai theo yêu cầu; an sinh xã hội được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

         Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp; kiện toàn đội ngũ cán bộ theo đúng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được triển khai đúng kế hoạch. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể huyện từng bước được đổi mới và hướng về cơ sở. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; chất lượng hoạt động của HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND được nâng lên.

        Tuy vậy, nông nghiệp có bước phát triển nhưng tính bền vững chưa cao; việc xây dựng chuỗi liên kết và thương hiệu sản phẩm nông sản chậm, chăn nuôi có chiều hướng giảm. Quản lý, bảo vệ rừng ở một số khu vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu hút đầu tư chưa tốt. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch và chỉ tiêu được giao; quy hoạch chung các xã triển khai chậm so với yêu cầu. Tiến độ xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu, công tác giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo chưa thật sự hiệu quả. Việc triển khai các biện pháp y tế, phòng chống các dịch bệnh theo mùa ở một số địa bàn chưa tốt. Cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính chưa có nhiều chuyển biến, vẫn còn hồ sơ trễ hạn. Công tác phát triển đảng viên mới chậm; việc tự kiểm tra, giám sát tại một số tổ chức cơ sở đảng hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh khẳng định: Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế có nhiều, song cơ bản nhất vẫn do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quyết liệt, trách nhiệm; thiếu năng động, sáng tạo.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huyện Di Linh cũng đã đưa ra những giải pháp để tập trung thực hiện, cụ thể:

* Về kinh tế - xã hội: Tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, chú trọng phát triển nhân rộng các mô hình mới trong trồng trọt, chăn nuôi mới có hiệu quả gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, chuỗi liên kết sản xuất đảm bảo sự bền vững. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 04, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng NTM và làm tốt công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, cây xanh theo kế hoạch. Khẩn trương hoàn thành Đồ án Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch chung các xã và triển khai tốt các nhiệm vụ tiếp theo của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quyết tâm, quyết liệt trong thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, nhất là du lịch. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo hành lang lộ giới và hành lang an toàn giao thông. Làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn.

* Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Triển khai nghiêm túc Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các Kết luận và kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, rèn luyện, giao nhiệm vụ cho đảng viên,... gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và tinh giản biên chế. Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ đối với những đơn vị, địa phương còn khuyết, thiếu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Ngọc

Lượt xem: 315
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281407
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 12.060
  •  Trong tháng: 28.066
  •  Trong năm: 332.752