NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Tân Lâm sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm In trang
02/07/2024 10:25 SA

Sáng ngày 02/7 Đảng uỷ xã Tân Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Toản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Trong 6 tháng đầu năm dù gặp nhiều khó khăn song tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Tân Lâm vẫn duy trì ổn định. Nhân dân toàn xã tái canh được 62 ha cà phê. Bên cạnh đó phát triển các loại cây trồng xen cho hiệu quả kinh tế cao, đến nay Cây sầu riêng đạt 267,7ha; Cây bơ: 129,5 ha; Cây mắc ca: 81,5 ha; Cây hồ tiêu: 36,6 ha; Dâu tằm 84,08 ha; Cây chè 12,7 ha; Cây chuối:12 ha; Cây dổi: 15,37 ha; Cây vải: 3,8 ha; Cây mít 163 ha; Chanh dây 6 ha. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,5%. Chương trình Ngày thứ bảy xây dựng NTM được chú trọng thực hiện, hàng tuần huy động người dân thực hiện phát cỏ dại, thu gom rác thải bảo vệ môi trường với chiều dài trên 15km; huy động nhân dân thôn 8 đóng góp 112 triệu đồng, 178 ngày công để làm hội trường thôn. Thu ngân sách nhà nước đến nay được hơn 6 tỷ đồng, đạt 66,19% kế hoạch. Năm 2024 đã có 6 thanh niên ưu tú tham gia NVQS bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng công an xã đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tổ chức 49 đợt tuần tra ban đêm đảm bảo ANTT. Công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 02 đợt học tập Nghị quyết với 170 người tham dự; tổ chức kết nạp cho 1 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

         Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế trên địa bàn. Đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm trong đó tập trung tái canh cà phê, phát triển chăn nuôi, xây dựng NTM và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn, thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 03 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào 4 biết – 4 giữ gìn – 4 không – 4 chống trong Đảng viên do Ban Thường vụ Huyện uỷ phát động.

Duy Nhã

Sáng ngày 02/7 Đảng uỷ xã Tân Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Toản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Trong 6 tháng đầu năm dù gặp nhiều khó khăn song tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Tân Lâm vẫn duy trì ổn định. Nhân dân toàn xã tái canh được 62 ha cà phê. Bên cạnh đó phát triển các loại cây trồng xen cho hiệu quả kinh tế cao, đến nay Cây sầu riêng đạt 267,7ha; Cây bơ: 129,5 ha; Cây mắc ca: 81,5 ha; Cây hồ tiêu: 36,6 ha; Dâu tằm 84,08 ha; Cây chè 12,7 ha; Cây chuối:12 ha; Cây dổi: 15,37 ha; Cây vải: 3,8 ha; Cây mít 163 ha; Chanh dây 6 ha. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87,5%. Chương trình Ngày thứ bảy xây dựng NTM được chú trọng thực hiện, hàng tuần huy động người dân thực hiện phát cỏ dại, thu gom rác thải bảo vệ môi trường với chiều dài trên 15km; huy động nhân dân thôn 8 đóng góp 112 triệu đồng, 178 ngày công để làm hội trường thôn. Thu ngân sách nhà nước đến nay được hơn 6 tỷ đồng, đạt 66,19% kế hoạch. Năm 2024 đã có 6 thanh niên ưu tú tham gia NVQS bảo vệ Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng công an xã đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tổ chức 49 đợt tuần tra ban đêm đảm bảo ANTT. Công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 02 đợt học tập Nghị quyết với 170 người tham dự; tổ chức kết nạp cho 1 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

         Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế trên địa bàn. Đồng thời đề ra những giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm trong đó tập trung tái canh cà phê, phát triển chăn nuôi, xây dựng NTM và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn, thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2024 có 03 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu và tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào 4 biết – 4 giữ gìn – 4 không – 4 chống trong Đảng viên do Ban Thường vụ Huyện uỷ phát động.

Duy Nhã

Lượt xem: 29
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281392
  •  Đang online: 21
  •  Trong tuần: 12.045
  •  Trong tháng: 28.051
  •  Trong năm: 332.737