NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 21 In trang
29/06/2024 02:09 CH

Ngày 28/6/2024, Huyện ủy Di Linh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 21 đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện.

          6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Di Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực: Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 1.695,6 ha, bằng 91,4% so với năm 2023. Nhân dân tập trung chăm sóc diện tích cây lâu năm, tái canh cà phê theo kế hoạch. BCH Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, duy trì kiểm tra rừng định kỳ hàng tháng ở những khu vực trọng điểm; thường xuyên triển khai kế hoạch truy quét, trực chốt tại các khu vực xung yếu như: Gia Bắc, Sơn Điền, Gung Ré, Hoà Bắc và Đinh Trang Thượng; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng duy trì ổn định trên diện tích 75.368,99 ha; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô, trên địa bàn huyện không phát sinh cháy rừng. Các hoạt động thương mại- dịch vụ, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm 2024, có 431 hộ kinh doanh đăng ký mới, hiện nay trên địa bàn huyện có 4.920 hộ kinh doanh và 592 doanh nghiệp đang hoạt động. Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện hoạt động; 6 tháng đầu năm 2024 thành lập thêm 01 hợp tác xã và 08 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp; toàn huyện hiện có 54 hợp tác xã, 57 tổ hợp tác và 555 trang trại. Thu ngân sách nhà nước huyện quản lý 6 tháng đầu năm được 190,1 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán. Các chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ... tiếp tục được lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, xem xét và thảo luận báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 đồng thời thông qua Đề án sát nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Di Linh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 21
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 21

          Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Tuấn yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Quan tâm đẩy mạnh xây dựng chuỗi kiên kết sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, chủ động nghiên cứu các mô hình sàn xuất mới, chú trọng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ rừng, trồng cây xanh trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 04-ĐA/HU về xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối tháng 9 năm 2024. Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Văn Tuấn cũng yêu cầu các ngành, địa phương cần tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhất là việc phát triển các mô hình du lịch phù hợp với địa phương. Thực hiện quyết liệt công tác chăn sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, công tác xóa nhà tạm. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong CCHC. Quan tâm công tác xây dựng đảng, tăng cường đổi mới nội dung trong sinh hoạt đảng, chú trọng phát triển đảng viên mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34-CT/TU của Tỉnh ủy. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024.

                                                    Anh Khoa

 

Lượt xem: 101
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281397
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 12.050
  •  Trong tháng: 28.056
  •  Trong năm: 332.742