NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG! NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN; GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG - AN NINH; ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG DI LINH TRỞ THÀNH HUYỆN PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA TỈNH! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA! ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025! HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG! TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THI VĂN MINH! QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Di Linh lần thứ IV, năm 2024 In trang
27/06/2024 02:10 CH

             Ngày 26/6/2024, huyện Di Linh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác DTTS giai đoạn 2019-2024; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng Quyết tâm thư thực hiện công tác DTTS giai đoạn 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tỉnh: Bon Yô Soan - Phó Chủ tịch UBMMTQ VN tỉnh, Dơ Woang Ya Gương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng; về phía huyện có đồng chí K’Broi -Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Trần Đức Công - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 28 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện Di Linh là một huyện miền núi, nằm ở phía Nam tỉnh Lâm Đồng, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 161km2. Dân số toàn huyện khoảng trên 164.000 người có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42% dân số. Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIV, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường. Việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và nhiều chương trình, chính sách trọng tâm, trọng điểm khác được quan tâm triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống... Theo đó, đến nay toàn huyện có 16/16 xã đã cơ bản hoàn thành yêu cầu mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã: Hòa Ninh, Đinh Lạc hoàn thành yêu cầu mức độ đáp ứng yêu cầu của xã đạt chuẩn nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao. Theo thống kê, cuối năm 2021, thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025 huyện Di Linh có tỉ lệ nghèo đa chiều 11,9% tương ứng với 4913 hộ; tỉ lệ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số là 19% tương ứng với 3022 hộ. Và đến cuối năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo giảm 5,03%, tương ứng với 2.094 hộ, trong đó hộ nghèo còn 824 hộ, chiếm tỷ lệ 1,98%, hộ cận nghèo cuối năm giảm còn 1.270 hộ, chiếm tỷ lệ 3,05%, tỉ lệ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 8,28% tương ứng với 1.317 hộ. Trong giai đoạn 2019 - 2024 huyện đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, gắn với chương trình khuyến nông cho trên 15.000 lượt người tham dự; 30 cuộc hội thảo đầu bờ với hơn 1.000 lượt người tham dự. Đối với vùng ĐBDTTS thường xuyên đẩy mạnh chuyển đổi, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện canh tác của ĐBDTTS và phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Di Linh lần thứ IV năm 2024
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Di Linh lần thứ IV năm 2024

          Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, 5 năm qua, các chương trình, chính sách của tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 143 tỷ đồng từ các địa bàn xã Sơn Điền, Gia Bắc, đến xã Bảo Thuận, Đinh Lạc, Tân Lâm, Tân Châu… Đã thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ là đồng bào DTTS vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi với nguồn vốn vay trên 311 tỷ 554 triệu đồng cho 7.161 hộ. Đặc biệt 203 hộ đồng bào dân tộc được vay hỗ trợ làm nhà trong chương trình cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số tiền 11 tỷ 520 triệu đồng. Ngoài ra, giai đoạn 2019 -2024, chương trình giảm nghèo bền vững đã đầu tư 14 tỷ 199 triệu đồng để xây dựng các hạng mục công trình gồm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Qua thực hiện các chương trình dự án đã giúp ĐBDTTS nghèo được sử dụng nước sạch, có nhà ở và đất canh tác góp phần tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

          Không chỉ xóa đói, giảm nghèo mà ý nghĩa hơn là nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào. Từ năm 2019 đến nay, đã có 2.208 lượt HSSV là người DTTS trên địa bàn huyện được trợ cấp với tổng kinh phí thực hiện 5 tỷ 499 triệu đồng. Đặc biệt chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao, đặc biệt là các trường đóng trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa.

        Với chủ đề “các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, tại Đại hội các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024-2029. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. 

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Công -Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Di Linh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị huyện cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn kết các dân tộc anh em trên địa bàn; xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần xây dựng huyện Di Linh ngày càng phát triển giàu đẹp - văn minh. Chính quyền các địa phương cần phát huy tính năng động, sáng tạo, trên cơ sở các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung nỗ lực và nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và tránh tái nghèo; các chính sách hỗ trợ cần tập trung khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với mặt bằng chung cả nước; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, gần dân hơn, hiểu dân hơn, trọng dân hơn, và hết mực phụng sự dân; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí chủ tịch UBND huyện đề nghị đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà phải ưu tiên thời gian và vật chất, tạo mọi điều kiện để cho con em mình được đến trường, được vui chơi, được học hành đến nơi, đến chốn. Kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết; thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lệ hội. Đồng thời chuyển hóa các di sản và bản sắc dân tộc đó trở thành một nguồn lực, một thứ tài nguyên cho sự phát triển bền vững.

        Đại hội đã bầu 45 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, UBND huyện Di Linh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2019-2024.

                                                           Anh Khoa

Lượt xem: 84
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001281401
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 12.054
  •  Trong tháng: 28.060
  •  Trong năm: 332.746