80/KH/HU
21/11/2022
K' Broi
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
78/KH/HU 15/11/2022 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
77/KH/HU 11/11/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
75/KH/HU 03/11/2022 Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
9/KH.BDVHU 27/09/2022 Thực hiện nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 03/6/2022 của ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh giai đoạn 2022-2030
16/KH/BCĐ 26/09/2022 Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Di Linh năm 2022
74/KH/HU 13/09/2022 Mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở
73/KH/HU 07/09/2022 Khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Thông báo số 320, 321, 322-TB/TU, ngày 26/7/2022của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
72/KH/HU 26/08/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ
71/KH/HU 25/08/2022 Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí nông thôn mới trước năm 2025
68/KH/HU 05/08/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000288728
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 2.119
  • Trong tháng: 483
  • Trong năm: 185.346